Türkiye Ekonomi ve Hizmet Sektörü

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımına bir pasta grafik üzerinden bakıldığında %7,8’lik dilimi tarım sektörü, 6 ile sanayi sektörü oluşturmaktadır.

Geriye %72,6 gibi çok büyük bir dilim kalmaktadır. İşte bu aslan payını ulaşım, turizm, bankacılık, muhasebe, eğlence, otomotiv, yemek sektörü gibi alanları içinde barındıran hizmet sektörü almaktadır.

Bu oranlar incelendiğinde bu sektörün diğer sektörlere oranla ne kadar ileride olduğu görülmektedir.

Özellikle son 20 yılda dünya genelindeki ilerlemeler sektörde ciddi büyümelere sebep olmuştur. Bu oran her geçen gün biraz daha büyümekte ve aralarındaki fark gitgide açılmaktadır.

hizmet sektoru turkiye ekonomi

Burada şunu da belirtmek gerekir ki, bu sektörün büyüklüğü ve aynı zamanda kalitesi ülkeler için gelişmişliğin bir göstergesi olarak kabul edilmekte ve ülkelerin gelişmişlik düzeyi ölçümlerinde bir kıstas olarak kullanılmaktadır.

Bu bilgiler doğrultusunda Türkiye’ni…

Read more
  • 0