Memurların Hizmet Etmesi

Memurların hizmet etmesi ve  zorlanması genel olarak üüülkemizde ki insanlaın karşılaştığı en büyük sorunların başında gelir.

Türkiye’de çalışanların sektörel bazda dağılımını göz önünde bulundurursak tarım ve sanayi sektörlerine oranla hizmetleri kapsayan sektörün açık ara önde olduğu görülmektedir.

Bu sektörün içinde memuriyet önemli bir alan işgal etmektedir.

Devletin ve kurumların işlerini memurları aracılığıyla yaptığını da düşünürsek önlemleri incelemeliyiz. Devletin vatandaş ile arasında temsilci görevi üstlenen memurlukların ehemmiyeti de anlaşılmaktadır.

Özellikle sosyal politikaları benimsemiş, demokratik devletlerde bu meslek gruplarının hizmetlerini rahat ve uygun ortamda yapması çok önemlidir.

Türkiye’de bu konuda ciddi ilerlemeler olmasına rağmen çağımızda artan ihtiyaçlar hergün çoğalmakta ve değişmektedir.

Sektörel bazda olan ilerlemeler devletle olan ilişkileri artırıp dolayısıyla memurların iş yükünü de artırmaktadır.

memurlarin hizmet etmesi

memurlarin hizmet etmesi

İş Yükü Fazlalığının Mahzurları Nelerdir?

Bu konuda spesifik bir örnek bulup onun üzerine örneklendirmek gerekirse, en açıklayıcı terimler bu şekilde oluşmakta.

Mesela hukuk alanında, adliye ve icra dairelerindeki dosya sayılarının fazlalığından memurların yapılacak işlere yetişememesi çare zor bulunur gibi gözükür.

Ayrıca sayılarının yeterli olmaması, çalışılan mekanların yeterince büyük olmaması gibi nedenlerden dolayı memurlarımız hizmet noktasında yetersiz kalmaktadır.

Bu hem memurların yoğun stres altında çalışmasına ve başta avukatlar olmak üzere vatandaşların işlerini aksatmakta her gün adliye kapılarını aşındırmalarına sebep olmaktadır.

Diğer ülkelere kıyasla daha alınması gereken çok yol olduğu meydandadır.

Mesela, Amerika’da çekilmiş olan ‘Suits’ dizisine bakıldığında ve oradaki avukatların ve dairelerde çalışan memurların giyimlerinden çalıştıkları ortama kadar faklıdır.

Türkiye’de çalışan memur profiliyle arasındaki fark çok net bir şekilde görülmektedir.

Türkiye’ye bakacak olursak dosya yükünden başını kaldıramayan dolayısıyla çok gergin bir insan profili çizen ya da dosyalarının işleme alınması için adliye kapılarını aşındıran avukatlar karşımıza çıkmaktadır.

Örnekleri çoğaltıp tıp ve eğitim camiasına yayacak olursak bugün doktorların çalışma şartlarının zor olduğu hastaneye giden sıradan bir vatandaşında gözlemleyebildiği üzere ayan beyan ortadadır.

Aynı şekilde öğretmenlerin yetersiz sayıda olması veya okul binalarının yeterli seviyede olmamasından dolayı öğretmenlerin aynı sınıfta 60 hatta 70 kişiye eğitim vermek zorunda kaldığı aşikardır.

memurlarin hizmet etmesi

memurlarin hizmet etmesi

Memurların Hizmet Etmesi ve Sorunların Maliyeti Nedir?

Verdiğimiz örnekler üzerinden gidilecek olursa hukuk camiasında tıkanıklık ve yıllarca süren davalar karşımıza çıkmaktadır.

Tıp alanında ise hastaya gereken özenin gösterilememesi ve dolayısıyla yanlış teşhisler ve hasta şikayetleri karşımıza çıkmaktadır.

Son olarak da eğitim camiası ele alınırsa yeterli eğitim alamayan öğrenciler, durumdan son derece şikayetçi veliler, istedikleri eğitimi verememekten yakınan öğretmenler karşımıza çıkar.

Hele de köy okullarında durum daha vahimdir. Bunlar sadece birkaç meslek grubunun yaşadığı sıkıntılardır.

Bu aksaklığı en tepeden en tabana kadar yaymak mümkündür.

18 Nisan 2020 09:51