Türkiye Ekonomi ve Hizmet Sektörü

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımına bir pasta grafik üzerinden bakıldığında %7,8’lik dilimi tarım sektörü, 6 ile sanayi sektörü oluşturmaktadır.

Geriye %72,6 gibi çok büyük bir dilim kalmaktadır. İşte bu aslan payını ulaşım, turizm, bankacılık, muhasebe, eğlence, otomotiv, yemek sektörü gibi alanları içinde barındıran hizmet sektörü almaktadır.

Bu oranlar incelendiğinde bu sektörün diğer sektörlere oranla ne kadar ileride olduğu görülmektedir.

Özellikle son 20 yılda dünya genelindeki ilerlemeler sektörde ciddi büyümelere sebep olmuştur. Bu oran her geçen gün biraz daha büyümekte ve aralarındaki fark gitgide açılmaktadır.

Burada şunu da belirtmek gerekir ki, bu sektörün büyüklüğü ve aynı zamanda kalitesi ülkeler için gelişmişliğin bir göstergesi olarak kabul edilmekte ve ülkelerin gelişmişlik düzeyi ölçümlerinde bir kıstas olarak kullanılmaktadır.

Bu bilgiler doğrultusunda Türkiye’nin doğru bir yolda olduğu görülmektedir.

Peki, Yeterli Değer Veriliyor Mu?

Öncelikle, bu sektörde diğer sektörlerde de olduğu gibi bazı problemlerle karşılaşılmaktadır.

Bir fark var ki, diğer sektörlere oranla bu sektörde daha ciddi problemlerin olmasıdır. Kuşkusuz bunda en büyük faktör, bu sektörün hitap ettiği çevreyi insanların oluşturmasıdır.

İnsanla iç içe olmayı gerektiren mesleklerin makus talihi olarak bu sorunların çıkması kaçınılmaz gözükmektedir. Bu alanda bahsedilen sorunlar, politik ve kişi kaynaklı sorunlar olarak ikiye ayrılabilir.

Burada toplumsal anlamda empati eksikliğinin bir tezahürü olan çalışanlara sözlü veya fiziksel kötü davranışlar konu olarak incelenecektir.

Türkiye Ekonomi Sorunlarla Karşı Karşıyayız?

Ne yazık ki, Türkiye ekonomi gergin ve stresli ortamında belli bir doluluk düzeyine ulaşan insanlar kendilerine hizmet edenlere karşı her zaman belli bir seviyeyi muhafaza edememektedir.

Bunun yanında ve en vahimi de kişisel gelişimini daha tam tamamlayamamış, karakter olarak yeterli olgunluğa erişmemiş kişilerin, bu sektörde çalışanlara karşı takındıkları tutum ve yanlış düşüncelerin karşı tarafın onurunu kıracak seviyede dışa vurumudur.

hizmet sektoru turkiye ekonomi
hizmet sektoru turkiye ekonomi

Bu tür insanlar, karşılarındakinin kendi hizmetlerini görmeleri için para aldığı ve bu sebeple onlara istedikleri gibi davranabilecekleri gibi çok basit bir düşünce ile yanlış davranış sergilemekte karşısındaki kişiyi sözleriyle hatta gözleriyle aşağılayarak küçük düşürmektedir.

Neresinden bakılırsa bakılsın asla tasvip edilemeyecek bu davranış psikolojik bir bozukluğun göstergesidir.

Bu sektörün asıl amacının vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak ve bunun sonucunda para kazanmalarının bir lütuf olmadığı, yaptıklarının karşılığı olarak kendilerinin hak ettiği akıldan çıkarılmamalı.

Bu sektörde çalışanlara karşı anlayışlı yaklaşılmalı, onlara daha rahat bir çalışma ortamı sunarak işlerini daha rahat ve severek yapmalarına yardımcı olunmalıdır.

13 Nisan 2020 20:13